Wij geloven in Social Business

We leven in een wereld die continue in verandering is, sneller gaat en steeds complexer wordt. Bedrijven worden geconfronteerd met uitdagingen waar de traditionele hiërarchische organisatiestructuren niet meer lijken te werken. Om de nodige creativiteit, wendbaarheid en flexibiliteit te faciliteren zijn andere manieren van denken en samenwerken nodig. Met technologie en connecties ontstaan nieuwe sociale structuren die nu al grote impact hebben op veel organisaties.


Efficiënter werken, kennisdeling verbeteren, minder e-mail hoe doet u dat? Door slimmer samen te werken! Met klanten, partners, leveranciers en in de eerste plaats met collega’s. Online tools spelen hierin een faciliterende rol, vooral als mensen in plaats of tijd van elkaar gescheiden zijn.

Dát is social business: slimmer en beter samenwerken met online tools.

“Het gaat er niet om wat je weet,
het gaat erom wat je deelt”

Social Business in de praktijk

IBM Connections is een social business platform waarin iedereen kan deelnemen, te vergelijken met LinkedIn, Facebook en Twitter voor bedrijven en met uitgebreidere functionaliteiten. IBM Connections kan ingezet worden als een sociaal intranet waarin jij als collega centraal staat. Op basis van je profiel en expertise ben je makkelijk benaderbaar en door samenwerkingsverbanden aan te gaan, door middel van community’s, deel je kennis en bestanden met elkaar.

 

De digitale werkomgeving stelt medewerkers en hun dagelijkse werkzaamheden centraal in plaats van documenten. Community’s zijn niet alleen op te zetten tussen collega’s, maar ook met externe partners.

 

Overal toegankelijk

IBM Connections is een cloud platform en toegankelijk via browser of mobile app.

IBM Connections maakt jouw werk gemakkelijker

Meer betrokkenheid

Behoud van kennis

Productiever samenwerken

Kortere communicatielijnen

Ook transformeren naar een Social Business?

Een slimmere en socialere manier van samenwerken, omdat wij geloven dat dit organisaties de noodzakelijke wendbaarheid geeft en u daarmee innovatiever en productiever gaat werken en dus succesvoller zal zij.

 

 

Wij helpen u

De vijf rollen die wij spelen in dit werk:

 

1. Verkenners : wij bestuderen uw teams en hun cultuur om patronen, spanningen en onbenut potentieel te onthullen.

 

2. Gidsen : we helpen u bij het identificeren van de mogelijkheden om  (nog) slimmer en socialer te werken binnen teams en binnen de organisatie als geheel.

 

3. Designers : wij creëren een werkomgeving waarin teams eenvoudig kunnen samenwerken, kennis kunnen delen en brengen daarmee snelheid, wendbaarheid en creativiteit in uw organisatie.

 

4. Coaches : wij coachen leiders en teams in de nieuwe manier van werken en het bouwen van de nieuwe cultuur.

 

5. Tech-savvy’s : wij helpen leiders en teams snellere en betere resultaten te bereiken door het slimmer benutten van de technologie die voor handen is.

Aan de slag met IBM Connections

Bossers & Cnossen helpt graag uw organisatie te transformeren naar een Social Business.

 

Het implementatietraject bestaat uit een aantal onderdelen en kunnen naar wens ingezet worden. Om een goede start te maken adviseert Bossers & Cnossen minimaal een classroom training en ondersteuning tijdens de implementatie.

 

Classroom training

In een dagdeel worden alle onderdelen van IBM Connections Cloud uitgelegd en in overleg kan er vooraf besproken worden welke onderwerpen extra aandacht nodig hebben. De classroom training kan zowel bij Bossers & Cnossen als op locatie worden gegeven.

Implementatie

Een business consultant van Bossers & Cnossen begeleidt het implementatieproces op locatie voor bepaalde periode. De consultant is beschikbaar voor directe vragen en adviseert over de veranderende werkprocessen die IBM Connections Cloud teweeg brengt.

User Adoption Plan

In het User Adoption Plan geeft Bossers & Cnossen advies over welke stappen genomen moeten worden om het collaboratie platform te laten landen binnen de organisatie.

 

Nieuwsgierig naar #NewWayToWork?

Bossers & Cnossen  |  Wasaweg 3  |  9723 JD  Groningen  |  info@bnc.nl  |  050 850 69 00