Wat is Social Business

Efficiënter werken, kennisdeling verbeteren, minder e-mail hoe doet u dat? Door slimmer samen te werken! Met klanten, partners, leveranciers en in de eerste plaats met collega’s. Online tools spelen hierin een faciliterende rol, vooral als mensen in plaats of tijd van elkaar gescheiden zijn.

 

Dát is social business: slimmer en beter samenwerken met online tools.

 

Waarom Social Business

Wij geloven in de kracht van social collaboration.

 

“Het gaat er niet om wat je weet,
het gaat erom wat je deelt”

IBM Connections

IBM Connections is een social business platform waarin iedereen kan deelnemen, te vergelijken met LinkedIn, Facebook en Twitter voor bedrijven en met uitgebreidere functionaliteiten. IBM Connections kan ingezet worden als een sociaal intranet waarin jij als collega centraal staat. Op basis van je profiel en expertise ben je makkelijk benaderbaar en door samenwerkingsverbanden aan te gaan, door middel van community’s, deel je kennis en bestanden met elkaar.

 

De digitale werkomgeving stelt medewerkers en hun dagelijkse werkzaamheden centraal in plaats van documenten. Community’s zijn niet alleen op te zetten tussen collega’s, maar ook met externe partners.

 

Overal toegankelijk

IBM Connections is een cloud platform en toegankelijk via browser of mobile app.

IBM Connections maakt jouw werk gemakkelijker

Meer betrokkenheid

Behoud van kennis

Productiever samenwerken

Kortere communicatielijnen

Aan de slag met IBM Connections

Bossers & Cnossen helpt graag uw organisatie te transformeren naar een Social Business.

 

Het implementatietraject bestaat uit een aantal onderdelen en kunnen naar wens ingezet worden. Om een goede start te maken adviseert Bossers & Cnossen minimaal een classroom training en ondersteuning tijdens de implementatie.

 

Classroom training

In een dagdeel worden alle onderdelen van IBM Connections Cloud uitgelegd en in overleg kan er vooraf besproken worden welke onderwerpen extra aandacht nodig hebben. De classroom training kan zowel bij Bossers & Cnossen als op locatie worden gegeven.

Implementatie

Een business consultant van Bossers & Cnossen begeleidt het implementatieproces op locatie voor bepaalde periode. De consultant is beschikbaar voor directe vragen en adviseert over de veranderende werkprocessen die IBM Connections Cloud teweeg brengt.

User Adoption Plan

In het User Adoption Plan geeft Bossers & Cnossen advies over welke stappen genomen moeten worden om het collaboratie platform te laten landen binnen de organisatie.

 

Meer weten over IBM Connections?

Bossers & Cnossen  |  Wasaweg 3  |  9723 JD  Groningen  |  info@bnc.nl  |  050 850 69 00